Ryszard Rynkowski – Inny nie będę (Złota kolekcja) (Pomaton EMI 7243 4 97468 2 4) (CD)

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0004