Stan Borys – Bizony – Zdzisława Sośnicka – Nasze wędrowanie (CD)

Bizony - Nasze wędrowanie 01

Bizony - Nasze wędrowanie 02

Bizony - Nasze wędrowanie 03

Bizony - Nasze wędrowanie 04

Zastanawiające wydawnictwo.